Propozycje

To tylko kilka propozycji📚 dla naszych czytelników więcej dostępnych jest w naszym katalogu on-line www.dobron-gbp.sowwwa.pl

 

Wszelkie informacje dotyczące daty otwarcia i zasad wypożyczania w naszych Bibliotekach podamy 5 maja.

UWAGA

Ograniczenie działalności instytucji kultury przedłużone do odwołania

„Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności instytucji kultury oraz szkół artystycznych. W najbliższych dniach zostanie także wydane rozporządzenie przedłużające zawieszenie zajęć na uczelniach artystycznych.”

„Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.”

Informacja z dnia 21.03.2020 r. – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z książką na START

Już kolejny raz nasze biblioteki biorą udział w projekcje „Mała książka – wielki człowiek” zapraszamy do odbioru wyprawek czytelniczych w naszych placówkach dzieci z rocznika 2014-2017.

smart

smart

Przerwa na wspólne czytanie !!!

Już są nagrody zdobyte w konkursie „Przerwa na wspólne czytanie” dwie piękne duże pufy i 9 książek dla dzieci. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu. Zapraszamy do wypożyczania książek i wypróbowania wygodnych puf.

Zakup Nowości z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Biblioteka Publiczna w Dobroniu kolejny rok uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem  Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki.

W ramach realizowanego programu Biblioteka otrzymała w 2019 roku dotację w wysokości  4.600 zł. Za pozyskane dofinansowanie zakupiono 220 woluminów. Przybyło dużo książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (kryminały, powieści społeczno – obyczajowe, historyczne, biografie), wydawnictwa dla dzieci i młodzieży a także pozycje z literatury popularno – naukowej.

1 2 3 11